14 квітня 2024 року polo@pdmu.edu.ua (0532)60-96-24

Куроєдова Віра Дмитрівна
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти,завідувачка кафедри

       Кодекс академічної доброчесності Полтавського державного медичного університету складено, ухвалено та введено в дію з метою формування академічних цінностей, збереження та примноження традиції Полтавського державного медичного університету, фундаментальних принципів, якими керуються заклади освіти для забезпечення розвитку освіти, розвитку інноваційного освітнього середовища, високої академічної культури здобувачами вищої освіти всіх рівнів, науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету.

       Співробітники кафедри ознайомились з Кодексом академічної доброчесності Полтавського державного медичного університету і Положенням про академічну доброчесність здобувачів освіти та співробітників Полтавського державного медичного університету. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками кафедри, слухачами циклів спеціалізації, стажування, тематичного удосканалення та лікарями-інтернами передбачає: посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність. 

 Норми академічної доброчесності Полтавського державного медичного універсітету