14 квітня 2024 року polo@pdmu.edu.ua (0532)60-96-24
Куроєдова Віра Дмитрівна

Куроєдова Віра Дмитрівна

 Доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти, завідувачка кафедри

e-mail: v.kuroiedova@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою Полтавського медичного стоматологічного інституту. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Состояние жевательных и височных мышц при дистальном прикусе и его изменения в динамике лечения».Захистила докторську дисертацію на тему «Комплексна оцінка хвороби «зубощелепна аномалія» і прогноз лікування ортодонтичних пацієнтів».Вперше в Україні очолила курс ортодонтії на кафедрі ортопедичної стоматології післядипломної освіти. Лікар-ортодонт вищої категорії.

Член вченої ради ПДМУ, вченої ради Навчально - наукового інституту післядипломної освіти,  спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при ПДМУ, апробаційної вченої ради ПДМУ для захисту кандидатських і докторських дисертацій, редакційної колегії журналу «Профілактична та дитяча стоматологія», редакційної колегії журналу «Світ ортодонтії», журі в конкурсі наукових робіт молодих вчених ПДМУ. Під керівництвом професора Куроєдової В. Д. захищені 11 кандидатських дисертаційних робіт.

Член Європейської Асоціації Ортодонтів,  Асоціації Ортодонтів України, Асоціації стоматологів України. Член ради фахової експертизи МОЗ України «Стоматологія», робочої групи МОЗ України по створенню стандартів лікування ортодонтичної патології у дітей.

Відзначена почесними грамотами Президента України, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України, за вагомий внесок в розвиток вітчизняної ортодонтії від Асоціації ортодонтів України нагороджена Орденом ім. Бетельмана А.І.

Автор понад 460 наукових праць, 42 навчальних посібників з ортодонтії, 8 монографій, 29 патентів на корисну модель.

Галич Людмила Борисівна

Галич Людмила Борисівна

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, завуч кафедри

e-mail: l.halych@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою Полтавського державного медичного стоматологічного інституту.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зубочелюстные аномалии у детей с врожденным сквозным односторонним несращением верхней губы и неба и с изолированным несращением неба до и после уранопластики, их клиника и лечение» .Лікар-ортодонт вищої категорії;

Член Вченої ради Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ПДМУ.

Член Української асоціації ортодонтів, член Асоціації стоматологів України, член експертної ради з дисципліни «Ортодонтія» Центру тестування при МОЗ України.

Відзначена Грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради, подякою від Асоціації Ортодонтів України.

Автор 137 наукових праць, 7 патентів на корисну модель, співавтор 14 навчальних посібників, 9 навчальних планів та програм, 8авторських прав на твір, 1 інформаційний лист; 2 нововведення.

Виженко Євгеній Євгенович

Виженко Євгеній Євгенович

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: ye.vyzhenko@pdmu.edu.ua

 Закінчив ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Вдосконалення методів довгострокової фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на імплантатах».

Член Асоціації Ортодонтів України.

Автор 76 наукових праць, 3 інформаційного листа, співавтор 3 навчального посібника, 6 патенти на корисну модель, 2 авторських прав на твір; 3 нововведення.

 

 

Стасюк Олексій Анатолійович

Стасюк Олексій Анатолійович

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: o.stasiuk@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «NO-залежні механізми порушень окислювального метаболізму у слинних залозах щурів за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію».

Нагороджений відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції». Член Асоціації стоматологів України.

Автор 85 наукових праць, 5 статей увійшли до журналів науко-метричної бази Scopus (3 - Web of Science), 5 патентів на корисну модель, співавтор 3 навчального посібника, 12 авторських прав на твір; 4 нововведення, 2 інформаційні листи, 2 наукові технології.

 

 

 

 

Ніколішин Ігор Анатолійович

Ніколішин Ігор Анатолійович

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

e-mail: i.nikolishyn@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хворих на тяжкий флюороз зубів керамічними вінірами».

Автор 44 наукових праць, 6 патентів на корисну модель, співавтор 3 монографій, 3 авторських прав на твір, 4 нововведення.

 

Сокологорська-Никіна Юлія Костянтинівна

Сокологорська-Никіна Юлія Костянтинівна

Aсистент кафедри

e-mail: yu.sokolog@pdmu.edu.ua

Закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Запланована та виконується дисертаційна робота на тему «Покращення стоматологічного здоров’я дітей із вадами слуху лікувально-профілактичними ортодонтичними заходами».

Автор 33 публікацій, 3 статті увійшли до журналів науко-метричної бази Scopus в іноземних журналах, 1 авторське право на твір

 

Гутовська Ірина Олексіївна

Гутовська Ірина Олексіївна

Асистент кафедри

e-mail: i.hutovska@pdmu.edu.ua

Закінчила ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія".

 

Коробов Павло Сергійович

Коробов Павло Сергійович

Асистент кафедри

e-mail: p.korobov@pdmu.edu.ua

Закінчив ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія".

 

 

Шишацька Ніна Іванівна

Шишацька Ніна Іванівна

Cтарший лаборант

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікар першої категорії.

 

Гергель Алла Іванівна

Гергель Алла Іванівна

Cтарший лаборант

Закінчила ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". Лікар-стоматолог першої категорії.

 

Одинець Євгенія Анатоліївна

Одинець Євгенія Анатоліївна

Лаборант

Закінчила зуботехнічне відділення Української медичної стоматологічної академії.

Нажа Наталія Михайлівна

Нажа Наталія Михайлівна

Лаборант

Закінчила зуботехнічне відділення Української медичної стоматологічної академії.

Купровська Юлія Петрівна

Купровська Юлія Петрівна

Лаборант

 

 

Шкрет Олена Михайлівна

Шкрет Олена Михайлівна

Лаборант

.