14 квітня 2024 року polo@pdmu.edu.ua (0532)60-96-24

Історія кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

         Професор, д.мед.н. Куроєдова Віра Дмитрівна втілила в життя мрію свого вчителя - професора, д.мед.н. Григор'євої Л.П. про окрему дисципліну  «Ортодонтія», коли в 1991 р. вперше в Україні вона організувала і очолила спочатку курс ортодонтії, а пізніше - кафедру післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, яка подібна кафедрам у Німеччині, США та Англії.

        З метою покращення в Україні підготовки спеціалістів за фахом «Ортодонтія» згідно з листом міністра охорони здоров’я України В.Ф.Москаленка №8.02.74/1467 від 22.06.2001 р. за наказом ректора академіка М.С.Скрипнікова 23 липня 2001 р. була створена кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів.

       Кафедра розташована на базі КП «Полтавський обласний центр стоматології - стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради» (вул. Стрітенська, 50). Згідно договорів про взаємну співпрацю заключені договори зі стоматологічними клініками «Ортодонт» та «NikaDent» щодо навчання, підготовки, перепідготовки на циклах спеціалізації, стажування, тематичних циклах удосконалення лікарів за фахом «Стоматологія» та «Ортодонтія» Навчально-наукового інституту післядипломної освіти на високому рівні.

       Наказом ректора академії проф. Ждана В.М.№185 від 31.09.2005 р. була проведена реорганізація в єдину кафедру ортодонтії та післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, де дисципліну «Ортодонтія» вивчали не тільки лікарі, а й студенти, що дало можливість в 2010 році – створити дві окремі кафедри: післядипломної освіти лікарів-ортодонтів і студентську кафедру ортодонтії.

     Завідувачка кафедри, професор, доктор медичних наук  Куроєдова Віра Дмитрівна – член вченої ради ПДМУ, вченої ради Навчально - наукового інституту післядипломної освіти, спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при ПДМУ, апробаційної вченої ради ПДМУ для захисту кандидатських і докторських дисертацій, редакційної колегії журналу «Профілактична та дитяча стоматологія», редакційної колегії журналу «Світ ортодонтії», журі в конкурсі наукових робіт молодих вчених ПДМУ. Член Європейської Асоціації Ортодонтів, Асоціації Ортодонтів України, Асоціації стоматологів України. Член ради фахової експертизи МОЗ України «Стоматологія», робочої групи МОЗ України по створенню стандартів лікування ортодонтичної патології у дітей. Автор понад 460 наукових статей, 29 патентів, 8 монографій, 50 навчальних посібників. Під керівництвом проф. Куроєдової В.Д. захищені одна докторська, 11 кандидатських дисертаційних робіт, 6 магістерських, готується до захисту кандидатська і докторська роботи.

       За 30 років існування кафедри спеціальність ортодонта отримали понад 600 лікарів на циклі «Спеціалізація», цикл ТУ пройшли понад 1500 курсантів, ПАЦ – понад 400, цикл з ортодонтії - понад 1200 лікарів-інтернів. Кафедра підготувала більше 131 клінічних ординаторів – іноземців з 15 країн світу.

        В наслідок спільних зусиль співробітників кафедри, було привнесено у лікувальну практику 50 патентів, а також створено 30 конструкцій нових ортодонтичних апаратів. Кафедра активно використовує сучасні технології, як вітчизняні, так і зарубіжні, а також авторські розробки, щоб збагатити лікувальні та навчальні процеси. Кафедра активно проводить навчання лікарів-інтернів, слухачів на циклах стажування, спеціалізації та лікарів-стоматологів терапевтів, ортопедів, хірургів, ортодонтів і дитячих стоматологів на циклах тематичного удосконалення. 

        Наукова робота кафедри присвячена розробці комплексних методів профілактики і лікування зубощелепних аномалій у дітей, підлітків і дорослих, а також Ініціативній науково-дослідній роботі, що є завданнями національних, державних, галузевих цільових програм Полтавського державного медичного університету: «Особливості реабілітації ортодонтичних пацієнтів різного віку» № 0122U201229 01.2023-01.2028.

       З 2002 року кафедра співпрацювала з ортодонтичною клінікою «Kieferorthopedia» університету ім. Й.Гутенберга (Німеччина, м.Майнц) згідно з угодою “Стоматологія – Ортодонтія”. Досвід та результати роботи кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів і клініка «Kieferorthopedia» неодноразово представляли спільні друковані постери на Європейських конгресах ортодонтів.

       У 2018 році підписана міжнародна угода з Audax d.o.o. Ljudljana Slovenia EU для роботи в програмі Audax Ceph по аналізу цефалометрії.

       У 2019 році відбулося підписання міжнародної угоди між Департаментом DE CLÍNICA, CIRURGIA E PATOLOGIA Faculdade DE ODONTOLOGIA DA UFMG та Universidade de Sao Paulo USP (Бразилія)  і Українською медичною стоматологічною академією (Україна), що направлена на академічну співпрацю для обміну студентами, навчання персоналу та наукові дослідження.

       За час свого існування основними науковими проблемами, над якими працювала та працює кафедра є наступні: морфологічна, функціональна і психологічна реабілітація пацієнтів із зубощелепними аномаліями; підвищення мотивації та ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей; підвищення рівня діагностики та ефективності ортодонтичного лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів; вивчення морфологічних та функціональних особливостей прикусу у дітей з вкороченою вуздечкою язика; удосконалення діагностики і лікування ортодонтичної патології в поєднанні з порушеннями опорно – рухового апарату та мовлення; особливості лікування асиметричних форм дистального прикусу; покращення стоматологічного здоровя дітей із вадами слуху лікувально-профілактичними ортодонтичним заходами; оптимізація планування ортодонтичного лікування із застосуванням додаткових методів обстеження кісток черепа.

       Колектив кафедри за понад 30 років неодноразово отримував подяку ректора університету за активну участь у науковій роботі за підготовку наукових кадрів, проведення наукових заходів, рандомізовані міжнародні дослідження та винахідницьку діяльність. Плідна робота завідувачки кафедри проф. Куроєдової В.Д. неодноразово була відзначена адміністрацією університету, міста, області та Міністерством охорони здоров’я України.

       В умовах сьогодення колектив кафедри активно займається волонтерською роботою та живе під гаслом:

«Ми не кращі за всіх – ми одні з найкращих!».

Колектив кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів 2022 р.


Життєвий шлях фундатора Полтавської школи ортодонтії

       Народилася Григор’єва Лія Петрівна 7 квітня 1927 року в РСФСР у м. Борисоглєбську Воронезької області в сім’ї службовців. У важкому 1945 році вступила у Харківський стоматологічний інститут, який назавжди став для неї Alma mater. Спочатку була клінічна ординатура. У 1955 році клінічний ординатор Григор’єва Л.П. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ортопедические вмешательства при амфодонтозе во фронтальном участке зубного ряда». У жовтні 1973 року успішно захищена докторська дисертація «Изменения в височно-нижнечелюстном суставе при лечении прогнатии».

         У 1974 році Лію Петрівну призначили завідувачкою курсу стоматології дитячого віку, а в 1976 році - завідувачкою кафедри стоматології дитячого віку. Кафедра мала 4 напрямки навчання: дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія та профілактика стоматологічних захворювань. За період завідування кафедрою стоматології дитячого віку під керівництвом Григор’євої Л.П. було виконано і захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

          Професор Григор’єва Л. П. була членом центральної методичної комісії при Міністерстві охорони здоров’я СРСР, головою державних екзаменаційних комісій у багатьох ВНЗ.

          У 1991 році здійснилась мрія професора Григор’євої Л.П. - був виділений курс післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, який очолила доцент Куроєдова В.Д..

          Життєвий шлях професора Григор’євої Л.П. скінчився 7 серпня 1997 року. Похована Лія Петрівна в м. Полтава. У КП "Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради» знаходиться пам’ятна меморіальна дошка на честь фундатора Полтавської ортодонтичної школи професора Григор’євої Л.П.

        У спадок ортодонтам України професор Григор’єва Л.П. залишила популярну серед стоматологів України класифікацію зубощелепних аномалій «Види прикусів», розділ у книзі «Справочник по ортодонтии» (под. ред. Бушан М.Г., 1990), дві монографії («Прогнатія», 1984; «Прикус у дітей», 1995).