14 квітня 2024 року polo@pdmu.edu.ua (0532)60-96-24

Галич Людмила Борисівна 
к.мед.н., доцент закладу вищої освіти
відповідальна за навчально–методичну роботу

На кафедрі проводиться навчання лікарів-інтернів, слухачів на циклах спеціалізації, стажування та лікарів-ортодонтів, лікарів-стоматологів загальних, лікарів-стоматологів-ортопедів, хірургів,  і дитячих стоматологів на циклах тематичного удосконалення. Цикли тематичного удосконалення постійно оновлюються і кожен з них складається з навчально-методичних розробок згідно робочого навчального плану та робочої навчальної програми, тематичних планів для практичних, семінарських та лекційних занять.

Цикли підвищення кваліфікації:

  • Спеціалізація з фаху «Ортодонтія» ( 3 міс., 9 міс.)
  • Стажування з фаху "Ортодонтія" ( від 1 міс.)
  • ТУ «Вплив зубощелепних аномалій на стан стоматологічного здоров’я» (2 тижні)
  • ТУ «Профілактика зубощелепних аномалій в різні вікові періоди (2 тижні)
  • ТУ «Функціональні методи лікування зубощелепних аномалій» (2 тижні)
  • ТУ «Стоматологічна реабілітація ортодонтичних пацієнтів в різні вікові періоди» (2 тижні)

На кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів включено в навчальні плани та програми слухачів циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та стажування за фахом "Ортодонтія" вивчення методів цефалометричного аналізу в програмі AudaxCeph (у 2018 р. підписана міжнародна угода з Audax d.o.o. Ljudljana Slovenia EU)